Az állattan és állatökológia oktatási-képzési témacsoport erősségei

Az állattan és állatökológia oktatási-képzési témacsoport erősségei

 

A témacsoport komoly kutatási tradiciókkal rendelkezik, szellemi és eszközforrás tekintetben egyaránt. Az igényes, nemzetközi szintű kutatások végzése a csoport hagyományaihoz tartozik. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy eredményeink a szakterületünkön jelentős, magas impakt faktorú nemzetközi folyóiratokban (Global Change Biology, Soil Biology and Bichemistry, Applied Soil Biology, Ecotoxicology stb.) jelenjenek meg. A nálunk dolgozó PhD hallgatóktól is ez a követelmény. Erősség továbbá az új tudományterületek keresése, ezek művelése. Így alakítottuk ki a hazai egyetemek közötti legnagyobb talajállatokkal foglalkozó ökotoxikológiai laboratóriumot, a hozzá tartozó szellemi háttérrel együtt. Nem sok, de nemzetközileg is jelentős tanszékkel, kutatóintézettel tartjuk a szakmai kapcsolatot a talajállatok ökotoxikológiája területén.