Minőségbiztosítási politika

Minőségbiztosítási politika

A
SZIE BDI alapvető célkitűzése közvetlen és közvetett partnereink
megelégedettségének biztosítása, és ezzel együtt tevékenységünk folyamatos
fenntartása.

A BDI törekszik a felsőoktatási piacon elfoglalt
helyének megtartására és lehetőség szerint növekvő részesedés megszerzésére.

Ezek
a célkitűzések csak akkor érhetők el, ha versenyképes, hibátlan oktatási és
kutatási szolgáltatást nyújtunk partnereink számára a szerződésekben vállalt
kötelezettségeink maradéktalan betartásával. Ezért rugalmasan alkalmazkodunk
partnereink elvárásaihoz és igényeihez, feladatainkat mindenkor magas
színvonalon teljesítjük. Mindent
megteszünk azért, hogy a velünk kapcsolatba kerülő személyek és szervezetek
feltétlen megbízható és korrekt partnert találjanak bennünk.

A célkitűzések megvalósítása érdekében olyan
eredményes minőségirányítási rendszert kívánunk működtetni, amely garantálja
szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, s
ennek következtében partnereink megelégedettségét.

A
BDIT felelősséget vállal azért, hogy az oktatási és kutatási tevékenységet az
érvényes jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően, ellenőrzött és
felügyelt körülmények között végezzünk.

A
doktori iskola valamennyi tagja felelős saját munkája minőségéért, a hibás
szolgáltatások megakadályozásáért, illetve a nem megfelelően végzett tevékenység
megszüntetéséért.

A
minőség fenntartása és fejlesztése érdekében a BDI minden szinten támogatja és
megköveteli a folyamatos képzést és önképzést.

Állandóan törekszünk szolgáltatásaink, szervezetünk
és tevékenységeink fejlesztésére is.

Elvárjuk,
hogy minden munkatársunk személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá a
fenti célok megvalósításához.