A mikroorganizmusok változékonyságának molekuláris háttere témacsoport erősségei

 A mikroorganizmusok változékonyságának molekuláris háttere c. doktori program, ma témacsoport a volt Gödöllői Agrártudományi Egyetemen az 1995/96. tanévben kezdődött meg.

            A témacsoport erényei közül kiemelendő az, hogy az eddig megvédett értekezések mindegyike kiváló publikációs teljesítményeket mutatott fel. Az értekezések témaköréből készült dolgozatok olyan vezető mikrobiológiai folyóiratokban jelentek meg, mint az Applied and Environmental Microbiology, a FEMS Microbiology Letters, a Mycopathologia vagy a Virus Genes. Ugyanakkor, a jelöltek és a témavezetők arra is figyeltek, hogy a doktoranduszok eredményeit a hazai közvélemény megismerje, ezért közöltek dolgozatokat az akadémiai Actakban és a magyar nyelvű szaklapokban. További erénye volt a témacsoportnak, hogy az igényes tudományos teljesítmények mind gyakorlatorientált projektek keretében születtek. Említést érdemel továbbá az a tantárgy-választék, amelyet a doktoranduszoknak kínáltunk. Számos olyan tantárgy működött a doktori témacsoportokon belül (Gazda-patogén kapcsolatok molekuláris háttere, Gombagenetika, Transzgénikus mikroorganizmusok környezeti kockázata, Vírusgenetika), amelyek hazai viszonylatban egyedinek számítottak, miközben szervesen illeszkedtek a nagy nemzetközi kutatási irányzatokba.