A mezőgazdasági biotechnológia biológiai alapjai témacsoport erősségei

A doktori témacsoport célkitűzése szekemberek speciális irányú képzése illetve továbbképzése annak érdekében, hogy elsősorban a mezőgazdaság területén –de egyéb, alapfeladatként biológiai jellegű kutatást-fejlesztést végző intézményekben .- mind a biotechnológiai kutatás, mind a biotechnológia alkalmazása területén meg tudjanak felelni az elvárásoknak. Ehhez jól kell ismerniük a munkához szükséges alaptudományok lehetőségeit. A biotechnológia tudománya interdiszciplináris, melynek legfontosabb moduljai a biokémiai, molekuláris genetikai illetve mikrobiológiai tudományok.

Az 1993 óta működő program erősségei röviden az alábbiakban foglalhatók össze:

§ a témacsoporthoz kapcsolódó hallgatók alapképzésük során megkapják mindazokat az ismereteket, melyek a mezőgazdaság területén szükségesek, ha a biotechnológiai beavatkozásokat mvalameny mezőgazdasági cél elérése érdekében kivánjuk megvalósítani,

§ az egyetemi oktatógárda magas képzettséggel és nemzetközileg elismert szakmai háttérrel rendelkezik, jelentős hányaduk az DSc cimmel rendelkezik,

§ a képzett egyetemi oktatógárda kiválóan kiegészül a Gödöllőre települt Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont kutatóival, akik a program megvalósításában közvetlen oktatómunkájukkal, illetve a programban résztvevő hallgatók kutatómunkájának irányitásában témavezetőkként vesznek részt.