Minőségbiztosítási rendszer

A BDI doktorképzésének minőségét elsősorban oktatóinak és doktoranduszainak tudományos teljesítménye tükrözi. Ezért a BDI publikációs követelményrendszerét a mértékadó nemzetközi biológiai doktorképzés kritériumai szerint állapítottuk meg. Ugyancsak a BDI működésének minőségbiztosítása érdekében a habilitációs eljárásnál a BDI által művelt egyes diszciplinaterületeken az MTA követelményrendszerének a szellemét követi.

 

A fokozat és a Habilitált cím elnyerése jól átlátható, tervezhető és ellenőrizhatő pontrendszeren (lásd: Ponttáblázatok.doc a lap alján) alapszik.

 


Ph.D. fokozatszerzés:

A Biológiatudományi Doktori Iskola az Egyetemi Doktori Szabályzat -ban fellelhető minőségbiztosítási rendszerben foglaltakon felül a doktori iskolába való belépéshez is minimum-követelményként támasztja az angol nyelv megfelelő ismeretét bizonyító irat birtoklását (állami középfokú „C”-típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát).

 

   

A BDI követelményrendszere a habilitációs eljárások során:

A habilitációs eljárás jogszabályi és egyetemi szabályzatokban meghatározott követelményein felül a BDI az alábbi specifikus szakmai követelményeket határozza meg:

A Biológiai Doktori Iskolánál a habilitált cím elnyerésére azon egyetemi és egyetemen kivüli oktatók és kutatók pályázhatnak, akik a PhD fokozat megszerzése óta oktatási és tudományos tevékenységükkel ezt az alábbiakkal bizonyítottan kiérdemlik.

Habilitációs kérelem akkor adható be, ha a kérelmező tudományterületének elismert szakembere, melyeket az alábbiakkal bizonyított:

Idegennyelv ismeret:
Elismerhető idegennyelv: angol. A habilitációs szakmai előadás és vita nyelve az angol, de szigorú szakmai indok esetében elfogadható az orosz, francia, spanyol és német nyelv is a Doktori Bizottság hozájárulásával.

Publikációs követelmény (lásd: Ponttáblázatok.doc a lap alján):
A habilitációhoz szükséges minimális: 180 pontból legalább 60 %-ot (108 pontot) a táblázat 1. pontja alatt felsoroltakkal - publikációkkal és azok visszhangjával - kell megszerezni.

Oktató munka:
A kérelmező rendelkezzen dokumentálható egyetemi/főiskolai oktatói-előadói tevékenységgel, előadásai és gyakorlatvezetői tevékenység az egyetemi alap- és szakirányú képzésben és/vagy a PhD képzésben, önálló tantárgy vitelével, szakdolgozatok vagy doktorandusz hallgatók témavezetésével.

A habilitációra az adott személyt a doktori iskola csak előterjeszti a habilitációs bizottsághoz. A habilitáló személy a habilitációs előadást a doktorképzés keretein belül is megtarthatja.

A Tudományos tevékenység mérésére szolgáló pontrendszer a BDI-ban lehetővé teszi iskolánk követelményrendszerének tökéletes átláthatóságát, a teljesítmények tervezhetőségét és kiszámíthatóságát.

A PhD fokozathoz és a Habilitált cím elnyeréséhez szükséges teljesítményt a csatolt file-ban található ponttáblázatoknak (lásd: Ponttáblázatok.doc a lap alján) megfelelően számoljuk.
 

CsatolmányMéret
Ponttáblázatok.doc140 KB