Jelentkezési határidő a doktori iskolába az aktuális év május 31.

A jelentkezés menete az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatban olvasható.

Friss hírek

A 4+4 féléves képzéssel kapcsolatban friss hírek itt olvashatók: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=351&cid=247

A 4. félév után komplex vizsgát kell teni. Ennek részletei itt olvashatók: http://www.doktori.hu/cikk_file/komplexvizsga.pdf

 

A doktori képzés új rendszere

 

Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.

Aktuális

Kérjük a tantárgyak mielőbbi felvételét a NEPTUN rendszerben és az egyeztetést a tárgyak előadóival!

Bővebb információ kérhető e-mailen: nagy.janos@mkk.szie.hu vagy mobilon: 06 30 6545497.

Elérhetőség

működési helye:

Szent István Egyetem

postacím:

2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.

telefon:

28-522-075

fax:

28-410-804

e-mail:

növenytan@mkk.SZIE.hu

honlap:

http://bdi.SZIE.hu